phmuyen1808 7/4/2023 9:35:01 PM
A và B vừa kết bạn với C. Họ muốn biết ngày sinh nhật của C. Sau đó, C đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày 17/8. C sau đó đã tiết lộ riêng với A và B về tháng và ngày sinh của mình. 
A nói : “Tớ không biết ngày sinh của C, nhưng tớ biết B cũng không biết”.
B nói : “Trước tớ không biết ngày bạn ấy sinh nhưng giờ tớ biết rồi”.
A lại nói : “Vậy tớ đã biết ngày sinh nhật của C”.
Theo các bạn, C sinh ngày nào? :)))